Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - 
Till Teknik tillsammans startsida - 
Startsida - kortkommando Alt + 1Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   Sök på Teknik tillsammans webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 
Arbetsområden

I detta exempel har en plastflaska använts för att göra en enkel maracas. Det mjuka shush-ljudet åstadkoms med hjälp av majskorn och kidneybönor.

 -  

Vi gör musik

Arbetsområdet Vi gör musik är omarbetat och anpassat till Lgr 11.


Målgrupp: Förskola - årskurs 3

Här följer en kort beskrivning av arbetsområdet Vi gör musik. Hela arbetsområdet går att ladda ner via pdf-dokumentet som finns längst ned på denna sida.

Vi gör musikMånga barn gillar att göra musik på enkla sätt, exempelvis att sjunga och klappa rytmer med händerna. Ett sätt att förstärka och utveckla denna lust för musik är att låta dem designa och konstruera enkla musikinstrument. Dessa kan sedan användas av smågrupper för att göra musikaliska framträdanden inför resten av klassen. Smågrupperna ska innehålla fyra olika instrument och framträdandena ska vara korta – högst en minut.

Det är meningen att smågrupperna också ska utveckla rytmer och enkla melodier samt arrangera delarna till en helhet. Man kan också skapa en orkester med hela gruppen som kan göra ett framförande vid en samling eller föräldramöte.

Arbetsområdet innehåller både arbete i grupp, då gruppen bl.a. bestämmer vilka musikinstrument som ska konstrueras, och individuellt då de gör sitt eget musikinstrument. Vid flera tillfällen ska barnen fatta beslut som påverkar utseende och funktion hos det egna instrumentet och hur det ska användas. Sådana beslut tas i arbetspass 6 och 7, och besluten kräver förkunskaper från de tidigare arbetspassen.

Hämta inspirationsmaterialet "Vi gör musik"

För att öppna pdf-dokument behövs programmet Adobe Reader som är gratis. Instruktion för att ladda ned programmet finns under webbsidan Om webbplatsen

Arbetsområdets koppling till kursplanen

Genom att arbeta med Vi gör musik! kan barnen utveckla förmågor kopplade till kursplanens centrala innehåll och långsiktiga mål.

Detta arbetsområde ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att

 • planera och utföra en enklare konstruktion
 • beskriva hur några enkla musikinstrument
  fungerar

Centralt innehåll (Ur kursplan för Teknik 2011)

Tekniska lösningar

 • hållfasta och stabila konstruktioner
 • material
 • ord och begrepp

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • konstruktionsarbete
 • dokumentation

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • tekniska lösningars användarhet

Långsiktiga mål (Ur kursplan för Teknik 2011)

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
 • använda teknikområdets begrepp

 

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -