Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - 
Till Teknik tillsammans startsida - 
Startsida - kortkommando Alt + 1Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   Sök på Teknik tillsammans webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 
Arbetsområden

Arbetsområdet Kylskåpsmagneter - Teknik tillsammans

 -  

Kylskåpsmagneter

Arbetsområdet Kylskåpsmagneter är omarbetat och anpassat till Lgr 11.


Målgrupp: Förskola - årskurs 3

Här följer en kort beskrivning av arbetsområdet Kylskåpsmagneter. Hela arbetsområdet går att ladda ner via pdf-dokumentet som finns längre ned på denna sida.

KylskåpsmagneterDetta material handlar om kylskåpsmagneter. Deras storlek, utmaningen mot gravitationen och det klickande ljudet när magneten fastnar på kylskåpet är faktorer som bidrar till magneternas attraktionsförmåga. Att magneterna kan vara utformade som allt från små figurer till tänkvärda citat bidrar också till att de tilltalar barn.

Formen på kylskåpsmagneter varierar men oftast är de relativt platta. Det är i denna uppgift tänkt att du ska uppmuntra dina elever att göra magneter som skiljer sig från detta mönster genom att bygga upp dem av flera lager.

För att på bästa sätt stegvis bygga upp barnens teknikkunskaper kan det vara bra att följa den angivna ordningen på arbetspassen. Man kan också komplettera med egna moment om man önskar. Flera arbetspass kan antingen göras under en dag eller fördelas under en längre tidsperiod. Då man arbetar med de yngre barnen är det bättre att arbeta mer koncentrerat med arbetsområdet.

Arbetsområdet innehåller både grupparbete, då de bland annat bestämmer ett övergripande tema för skisserna till kylskåpsmagneten, och individuellt arbete då de gör sin egen kylskåpsmagnet.

Hämta inspirationsmaterialet Kylskåpsmagneter

För att öppna pdf-filer behövs programmet Adobe Reader som är gratis. Instruktion för att ladda ned programmet finns under webbsidan Om webbplatsen

Arbetsområdets koppling till kursplanen

Genom att arbeta med Kylskåpsmagneter kan barnen utveckla förmågor kopplade till kursplanens centrala innehåll och långsiktiga mål.

Målen med detta arbetsområde är att barnen:

 • Lär sig att med handledning kunna planera och utföra en enklare konstruktion.
 • Blir medvetna om att vissa material är magnetiska.
 • Blir medvetna om hur magneter används i vardagen.

Detta arbetsområde ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att

 • planera och utföra en enklare konstruktion
 • identifiera magnetiska material
 • beskriva magneters användningsområden i hemmet.

Centralt innehåll (Ur kursplan för Teknik 2011)

Tekniska lösningar

 • hållfasta och stabila konstruktioner
 • material
 • ord och begrepp

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • konstruktionsarbete
 • dokumentation

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • tekniska lösningars användarhet

Långsiktiga mål (Ur kursplan för Teknik 2011)

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
 • använda teknikområdets begrepp

 

 

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -