Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - 
Till Teknik tillsammans startsida - 
Startsida -  kortkommando Alt + 1Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   Sök på Teknik tillsammans webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 
Om Teknik tillsammans

Bild som illusterar barn som arbetar med materialet Teknik tillsammans - Illustratör: Åsa Fredricson

 

 -  

Om Teknik tillsammans

Teknik tillsammans är ett webbaserat inspirationsmaterial i teknik för barn från förskola till årskurs 6. Det bygger på ett läromedel som utvecklats i England av The Nuffield Foundation. Huvudsyftet är att barn ska utveckla sina kunskaper om teknik och teknikens betydelse för människan, samhället och naturen.

I inspirationsmaterialet presenteras idéer och metoder som kan vara till stöd när man planerar och genomför teknikmoment tillsammans med en barngrupp. Där föreslås också en enkel arbetsmodell som ger barn möjligheter att stegvis utveckla sina teknikkunskaper. Inspirationsmaterialet ger också möjligheter att integrera teknik med andra arbetsområden och skolämnen.

Alla arbetsområden har ett gemensamt upplägg

Varje arbetsområde inleds med att barnen utför ett antal småuppgifter, där den första tar sin utgångspunkt i omvärlden. Syftet med småuppgifterna är att eleverna stegvis utvecklar kunskaper som de behöver för att kunna genomföra huvuduppgiften. Den berör och belyser till stor del det arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar som beskrivs i kursplanen. Ofta handlar det om att tillverka en produkt eller utveckla en konstruktion. I ett eller flera arbetspass görs ytterligare kopplingar till omvärlden. Syftet är att sätta tekniken i ett sammanhang och synliggöra tekniken runt omkring oss. Samtliga arbetsområden innehåller moment där barnen designar och presenterar olika förslag på lösningar - enskilt, i smågrupper eller helklass. Dessutom finns inslag som innebär att barnen ska fatta beslut eller ta ställning. I slutet av arbetsområdena finns utvärderingar för både elever och lärare. Läs mer om hur man arbetar med materialet under huvudrubriken Arbetsområdenas upplägg

I svenska styrdokument, förskolans, grundsärskolans och grundskolans, finns ett flertal mål med anknytning till teknik. Teknik tillsammans ger goda möjligheter att arbeta mot de långsiktiga målen och med det centrala innehållet. För mer information se:
Styrdokument

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -