Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - 
Till Teknik tillsammans startsida - 
Startsida - kortkommando Alt + 1Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   Sök på Teknik tillsammans webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 
Arbetsområden

Stad i förändring

 -  

Stad i förändring

Målgrupp: Årskurs 4-6

Här följer en kort beskrivning av arbetsområdet Stad i förändring. Hela arbetsområdet går att ladda ner via pdf-dokumentet som finns längre ned på denna sida.

Stad i förändring - högupplöst version 10,4 MB.Detta inspirationsmaterial handlar om olika tekniska områden i staden, som i många fall utvecklats till tekniska system - hur de har förändrats över tid, vilka drivkrafter som ligger bakom och vilka olika typer av konsekvenser detta fått – för staden, dess människor och de verksamheter som pågår där.

Tekniken finns överallt runt omkring oss i hemmet, staden, samhället och världen. Vi lever i ett samhälle idag där vi tar mycket för givet.

Lampan tänds när jag trycker på knappen, vattnet kommer ur kranen när jag vrider på den och jag kan komma i kontakt med en person oavsett var han eller hon befinner sig, via mejl, sms eller genom att ringa. Men självklart fungerade vårt land redan innan dessa tekniska system fanns. I det här materialet tar vi med eleverna på en "tankeresa".

 • Hur såg det ut i staden för cirka 100-200 år sedan?
 • Vad har förändrats och varför?

Eleverna ska genom detta inspirationsmaterial utveckla sin förståelse kring hur och varför tekniken i staden och samhället har förändrats över tid. De ska få möjlighet att samtala om förändringens olika typer av konsekvenser, liksom om hur ett tekniskt system är uppbyggt och vad som kännetecknar en sådan infrastruktur. Ett av de viktigaste målen med Stad i förändring är att eleverna ska träna sig i att resonera kring sådana frågor med hjälp av några centrala begrepp.

Hämta inspirationsmaterialet "Stad i förändring"

Tillhörande material

Digital bildbank

 1. Belysning - bildunderlag (pdf 9 MB)
 2. Transporter - bildunderlag (pdf 27 MB)
 3. Avfallshantering - bildunderlag (pdf 10 MB)
 4. Värme och matlagning - bildunderlag (pdf 13 MB)
 5. Kommunikation - bildunderlag (pdf 10 MB)
 6. Förvaring av mat - bildunderlag (pdf 9 MB)
 7. Vatten och avlopp - bildunderlag (pdf 15 MB)

Tidslinjer - Deluppgift 6

 1. Belysning - deluppgift 6 (pdf)
 2. Transporter - deluppgift 6 (pdf)
 3. Avfallshantering - deluppgift 6 (pdf)
 4. Värme och matlagning - deluppgift 6 (pdf)
 5. Kommunikation - deluppgift 6 (pdf)
 6. Förvaring av mat - deluppgift 6 (pdf)
 7. Vatten och avlopp - deluppgift 6 (pdf)

För att öppna pdf-dokument behövs Adobe Reader som är gratis. Instruktion för att ladda ned Adobe Reader finns under Om webbplatsen

Arbetsområdets koppling till kursplanen

Detta arbetsområde ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att

 • Värdera hur olika val av teknik påverkar människan, samhället och miljön
 • Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid Men även:
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

Centralt innehåll (Ur kursplan för Teknik 2011)

Tekniska lösningar

 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Långsiktiga mål (Ur kursplan för Teknik 2011)

 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid


 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -