Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Teknik tillsammans logotyp - 
Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta  Sök på Teknik tillsammans webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - Stad i förändring - inspirationsmaterial från CEITS.

Teknik tillsammans

Nytt Teknik tillsammans-material ute nu!

Kolla in Stad i förändring för årskurs 4-6!

 

Teknik tillsammans är ett inspirationsmaterial i teknik för barn i förskola till årskurs 6. Stad i förändring är nytt för 2020. Tre av de tidigare arbetsområdena är reviderade utifrån Lgr 11 och de övriga fyra är utarbetade efter den tidigare läroplanen.

 


 

 

Följ Teknk tillsammsans på Facebook!

 

Följ Teknik tillsammans på Facebook

 

Föjande tre arbetsområden är reviderade utifrån Lgr 11:

Information om revideringen av Teknik tillsammans

I det reviderade materialet kan man i de inledande avsnitten i en matris se hur arbetsområdena kan kopplas till det centrala innehållet i Lgr 11. I varje arbetsområde presenteras ett antal förmågor som barnen kan träna under de olika arbetspassen. Dessa förmågor är kopplade till det centrala innehållet och de långsiktiga målen i Lgr 11. Arbetspassens mål har i vissa fall skrivits om så att det framgår vilka förmågor som ska tränas under arbetet. Under revideringsarbetet har vi passat på att rätta till eventuella tryckfel och förändrat vissa instruktioner så att de ska bli tydligare. Vi hoppas att du känner igen dig i materialet, men att du även får glädje av en tydligare koppling till Lgr 11. 

CETIS - Centrum för tekniken i skolan

CETIS - Centrum för tekniken i skolan - är ett nationellt resurscentrum för teknikundervisningen i förskola och grundskola. CETIS har tillsammans med lärarutbildare och personal från förskola och grundskola utvecklat undervisningsmaterialet Teknik tillsammans.
Läs mer om Teknik tillsammans