Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
cetis.se - Till CETIS hemsida - 
Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Sök på CETIS webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 

Tillgänglighets-redogörelse

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats och våra inspirationsmaterial. Här finns information om de kända tillgänglighetsproblem som finns och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Är webbplatsen tillgänglig?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information om innehåll i nyhetsbrev eller pdf:er från CETIS kan du kontakta oss. Vi kommer att försöka hjälpa till och åtgärda problemen och se till att du får digital service du har rätt till i den mån det är möjligt.

Skicka e-post till info(at)cetis.liu.se

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är för närvarande på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt i förenlighet med lagkraven.

PDF-dokument i våra inspirationsmaterial:

  • 200 timmar Teknik:
    Detta är tunga dokument kring fem olika varianter med förslag på undervisningsområden för hela grundskolan. Syftet med dessa är att lärare ska kunna ladda ner och skriva ut dem. Dokumenten innehåller tabeller, färgkodningar och text.
  • Teknik tillsammans:
    Detta är tunga dokument på cirka 60 sidor per område. Syftet är att lärare ska kunna ladda ner och skriva ut dem. Det finns åtta arbetsområden i pdf:format med text, tabeller och flera olika typer av illustrationer.
  • LYFTIS:
    Flera dokument i word- och pdf:format med text, tabeller och illustrationer. Syftet är att lärare ska kunna ladda ner och skriva ut för att fylla i egna anteckningar.


CETIS Resursbank

CETIS har en ny hemsida, cetis.se, från och med den 1 oktober 2021. Här i CETIS Resursbank har vi samlat material som vi har tagit fram under en längre tidsperiod.

Vartefter vi tillgänglighetsanpassar våra inspirationsmaterial så flyttar vi över dem till vår hemsida cetis.se. Länkar till alla inspirationsmaterial finner du här nedan.


Inspirationsmaterial

CETIS arbetar aktivt för att utveckla inspirations- och undervisningsmaterial för grundskolans lärare, samt andra med intresse för teknikämnet. Ta del av våra material nedan.

200 timmar Teknik

Två lärare som studerar inspirationsmaterialet 200 timmar Teknik. Länk till materialet.

200 timmar Teknik i grundskolan - men hur ska man tänka och välja? CETIS vill inspirera dig som undervisar i Teknik hur man kan använda de 200 timmarna fördelat på nio årskurser. Läs mer:
200 timmar Teknik

Teknikområden för förskolan

Två kvinnor som studerar materialet Teknik i förskolan. Länk till inspirationsmaterialet Teknik i förskolan.

CETIS har utarbetat ett koncept med syfte att inspirera till att ytterligare utveckla arbetet med teknik i förskolan. Att på ett naturligt sätt prata om teknik i förskolan behöver inte vara krångligt och svårt. Läs mer:
Teknikområden för förskolan - CETIS hemsida

Teknik tillsammans

Två lärare som studerar undervisningsmaterialet Teknik Tillsammans - länk till materialet.

Teknik tillsammans är ett webbaserat undervisningsmaterial i teknik för barn från förskola till årskurs 6. Huvudsyftet är att barn ska utveckla sina kunskaper om teknik och teknikens betydelse för människan, samhället och naturen.
Teknik tillsammans

Från ved till www

Från ved till www.

Från ved till www är ett undervisningsmaterial som har sin grund i Jan Garnerts skrift Från ved till www – när framtiden blev elektrisk. Det riktar sig främst till lärare i Teknik för årskurs 7–9.
Från ved till www - CETIS hemsida

Globala målen

Globala målens logga - länk till inspirationsmaterialet.

Mycket av innehållet i Globala målen kräver teknikkunskaper. Det här är ett inspirationsmaterial om hur teknikundervisningens kunskapsinnehåll kan vara del av Globala målen för hållbar utveckling.
Teknikinnehåll i Globala målen - CETIS hemsida

LYFTIS

En lärare som använder stödmaterialet Lyftis på sin dator - närbild av bärbar dator. Länk till Lyftis.

LYFTIS är ett fritt stödmaterial för struktur i utveckling av skolans teknikämne. Långsiktigt stärker upplägget kompetens, förutsättningar och undervisning. Genom LYFTIS kan skolor aktivt arbeta för att kontinuerligt utveckla sin teknikundervisning.
LYFTIS


Nyhetsbrevsarkiv

Nyhetsbrevens förstasida för åren 2018-2019.

Via länken Nyhetsbrevsarkiv hittar du nyhetsbrevet Teknikundervisning i skolan för åren 2016-2021.

Boktips

En hylla med böcker får symbolisera Boktips. Länk till boktips.

Här tipsar CETIS om böcker som på något vis har anknytning till teknik eller teknikundervisning. Det kan vara barnböcker, läromedel, referenslitteratur, romaner, facklitteratur, biografier och annan relevant litteratur. Det går bra att höra av sig till CETIS med tips om böcker du känner till.
Boktips


PowerPointpresentation om CETIS

CETIS PowerPointPresentationTill lärarutbildare och andra med intresse i att sprida CETIS information
CETIS har sammanställt en presentation i PowerPoint som du kan använda för att berätta om CETIS. Till exempel kan den användas när du träffar nya studentgrupper i teknik (alla från förskola till ämneslärare på gymnasiet). Presentationen innehåller bland annat information om våra olika inspirationsmaterial, vår hemsida och vårt nyhetsbrev som är kostnadsfritt. Vi hoppas att den kommer fungera bra i ditt sammanhang! Du hittar den här:

Presentation om CETIS (PowerPoint-presentation, 8,5 MB)

Observera att filen är lösenordskyddad för att det inte ska gå att ändra i den, men det går utmärkt att visa presentationen. Klicka på Skrivskydd och visa sedan bildspelet. I vissa webbläsare går det också att visa bildspelet direkt, exempelvis Microsoft Edge.

 -