Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - 
Till CETIS startsida - 
 - Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Sök på CETIS webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 
Startsida CETIS Resursbank / Teknik i förskolan

Teknik i förskolan - logga

 

 -  

Teknik i förskolan

Två förskolelärare som studerar materialet Teknik i förskolan.

Nu lanserar vi Teknik i förskolan - vårt nya inspirationsmaterial.

CETIS har utarbetat ett koncept med syfte att inspirera till att ytterligare utveckla arbetet med teknik i förskolan. Att på ett naturligt sätt prata om teknik i förskolan behöver inte vara krångligt och svårt. Antagligen möter ni redan teknik varje dag i olika situationer tillsammans med barnen.

Materialet består av sex stycken områden som vi skapat med intentionen att visa på teknikens bredd. Varje område presenteras med hjälp av en tabell med mål, riktlinjer och råd från Lpfö 18 kombinerat med beskrivningar, frågor, exempel på aktiviteter och innehåll.

Vår förhoppning är att detta material fungerar som inspiration!

Ta del av materialet här:

Teknik i förskolan - ett inspirationsmaterial (pdf, som öppnas i en ny flik)
Teknik i förskolan - ett inspirationsmaterial (pdf)

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -