Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - 
Till CETIS startsida - 
 - Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Sök på CETIS webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 
Startsida CETIS Resursbank / Globala målen

Globala målen

 

 -  

Teknikundervisning om De Globala målen

CETIS har producerat och presenterar här ett inspirationsmaterial om teknikkunskaper uttolkade ur Globala målen för hållbar utveckling.

Materialet presenterar exempel på teknikteman och frågeställningar ämnade för undervisning, både inom teknikämnet och inom ämnesövergripande teman.

Utgångspunkt tas i de globala målens teknikinnehåll och en sammankoppling görs med teknikkursplaners förmågor och centrala innehåll.

Du hittar materialet här:

Teknikinnehåll i Globala målen - CETIS hemsida

 

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -