Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - 
Till CETIS startsida - 
 - Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Sök på CETIS webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 
Startsida CETIS Resursbank / Globala målen

De globala målen

 

 -  

Teknikundervisning om De Globala målen

CETIS har producerat och presenterar här ett inspirationsmaterial om teknikkunskaper uttolkade ur De Globala målen för hållbar utveckling.

Materialet presenterar exempel på teknikteman och frågeställningar ämnade för undervisning, både inom teknikämnet och inom ämnesövergripande teman.

Utgångspunkt tas i de globala målens teknikinnehåll och en sammankoppling görs med teknikkursplaners förmågor och centrala innehåll.

Målgrupp

Det är ett inspirationsmaterial för lärare som undervisar inom teknikämnet och som vill implementera hållbar utveckling i konkret innehåll. Främst på högstadiet men även på gymnasiet. Innehållet kan också anpassas till mellan- och lågstadiets teknikundervisning eller ämnesövergripande teman.

Innehåll

Materialet är strukturerat kring de 17 globala målen och för alla delar ges vägledande frågor och i vissa fall tips på aktiviteter. För respektive mål ges länkar till hemsidor, rapporter, statistik etc. som kan fungera som kunskapskällor och/eller inspiration. Det handlar om exempel på teknikinnehåll som kan vara relevant för att utveckla kunskaper inom respektive globalt mål. Det handlar även om hur man kan reflektera kring specifika frågor och olika aspekter.

Teknikundervisning om de globala målen (pdf som öppnas i en ny flik)

Teknikundervisning om de Globala målen (pdf)

Ge oss gärna feedback

Materialet har lagts ut i en första version och CETIS kommer att utveckla materialet ytterligare under 2021. Har du synpunkter på materialet, kontakta oss gärna.

Susanne Engström
sengstro@kth.se


Läs gärna mer om de Globala målen på:
Globala målens webbplats

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -