Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - 
Till Teknik tillsammans startsida - 
Startsida -  kortkommando Alt + 1Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   Sök på Teknik tillsammans webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 
Om Teknik tillsammans

CETIS logotyp

 

 -  

Styrdokument

I svenska styrdokument - förskolans, grundsärskolans och grundskolans - finns ett flertal mål med anknytning till teknik. I grundsärskolan och grundskolan är teknik ett eget skolämne.

Förskola

I förskolans läroplan (Lpfö 98 reviderad 2010) kan man exempelvis läsa att förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material, och redskap, och
  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.

I läroplanen betonas också lek, motorik, rumsuppfattning och sambanden mellan människa, natur och samhälle vilka kan utvecklas genom teknisk verksamhet.

Grundskola

Teknik tillsammans-materialet utgår huvudsakligen från grundskolans kursplan i teknik (Lgr 11) men har också tydliga kopplingar till de övriga läroplanerna. I kursplanen finns fem långsiktiga mål som syftar till att eleverna skall ges möjlighet att utveckla sin förmåga att:

  • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid. I kursplanen finns också kunskapsområden som benämns centralt innehåll.

Dessa är:

Tekniska lösningar

Kunskapsområdet handlar om att göra tekniken i vardagen synlig och begriplig för eleverna. I detta ingår mekanismer, hållbara och stabila konstruktioner, ellära och elektronik, kemi- och bioteknik, material, komponenter och system samt relevanta ord och begrepp.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

I kunskapsområdet ingår teknikutvecklingsarbete, konstruktionsarbete och dokumentation

Teknik, människa, samhälle och miljö

Kunskapsområdet innehåller tekniska lösningars användbarhet, tekniska förändringar och deras orsaker, hur teknik kan kopplas till hållbar utveckling och vilka konsekvenser olika teknikval kan få.

Teknik tillsammans ger goda möjligheter att arbeta mot de långsiktiga målen och med det centrala innehållet.


Relaterade länkar:

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -