Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - 
Till Teknik tillsammans startsida - 
Startsida - kortkommando Alt + 1Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   Sök på Teknik tillsammans webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 
Arbetsområdenas upplägg

Småuppgifter

 

 -  

Småuppgifter

Småuppgifterna innebär att eleverna stegvis utvecklar kunskaper som de behöver för att genomföra huvuduppgiften. Ofta är det 4-5 småuppgifter innan huvuduppgiften. Följande
teknikmoment kan ingå:

 • Sammanhang
 • Material & redskap
 • Funktioner
 • Konstruktioner

I tabellen nedan ges exempel på kunskapsmål i de olika teknikmomenten.

Teknikmoment Kunskapsmål
Sammanhang

Att kunna relatera arbetsområdets innehåll:

 • till olika vardagssituationer
 • till mänskliga och samhälleliga behov
Material och redskap

Att kunna välja ut och använda:

 • material i olika situationer
 • redskap i olika situationer
Funktioner

Att känna till olika sätt:

 • att styra och reglera i vardagssituationer
 • att transformera energi
 • att transportera föremål och information
Konstruktioner

Att ha kunskaper om:

 • hur man konstruerar stabilt
 • hållfasthet
 • designprocessen

 

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -