Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - 
Till Teknik tillsammans startsida - 
Startsida -  kortkommando Alt + 1Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   Sök på Teknik tillsammans webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 
Arbetsområdenas upplägg

 

Undervisningsmaterialets koppling till läroplanerna

För att schematiskt illustrera innehållet i de olika arbetsområdena presenteras detta med utgångspunkt i teknikämnets centrala innehåll. Teknikinnehållet i förskolans och grundsärskolans läroplaner täcks också av dessa.

  Kylskåps-magneter Mjölkens väg Vi gör musik! Popup-böcker Rörliga djurmodeller Spara och förvara Vi bygger bilar!
Tekniska lösningar
Mekanismer       Markering Markering   Markering
Hållfasta
och stabila konstruktioner
Markering Markering Markering     Markering Markering
Ellära och elektronik             Markering
Kemi- och bioteknik   Markering          
Komponenter
och system
  Markering         Markering
Material Markering Markering Markering Markering Markering Markering Markering
Ord och
begrepp
Markering Markering Markering Markering Markering Markering Markering
Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
Teknikutveck-lingsarbete       Markering Markering Markering Markering
Konstruktions-
arbete
Markering   Markering Markering Markering Markering Markering
Dokumentation Markering   Markering Markering Markering Markering Markering
Teknik, människa, samhälle och miljö
Tekniska
lösningars användbarhet
Markering Markering Markering Markering Markering Markering Markering
Teknisk
förändring
  Markering       Markering  
Hållbar
utveckling
  Markering          
Konsekvenser
av teknikval
  Markering          

 

 


 

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -