Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - 
Till CETIS startsida - 
 - Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Sök på CETIS webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 
Startsida CETIS Resursbank / Nyhetsbrevsarkiv

Teknik i förskolan

 Teknik i förskolan – några erfarenheter

Text: Katarina Rehder, CETIS
Utdrag ur CETIS nyhetsbrev nr 4, november 2020

En förskolegård
Förskolans närområde kan undersökas. Foto: Erich Westendarp

På förskolan Gräshoppan började inspirationsmaterialet Teknik i förskolan användas i våras. Efter att ha haft ett möte om hur det pedagogiska arbetet kunde utvecklas bestämde man sig för att pröva tre olika områden. Vid ett arbetsmöte delades arbetslaget in i olika grupper för att diskutera och dela upp områdena.

Eva-Britt Karlsson som arbetat inom skolan under drygt 30 år menar att det här är spännande, både för barn och vuxna. De olika områdena ligger nära vardagens aktiviteter och barnens närmiljö.

- Vi valde Matbordets teknik, Teknikpromenad med "konstiga" upptäckter och Kläderna och skorna. Samtidigt som vi faktiskt upptäckte att vi har pratat lite med barnen om sådana här saker tidigare blev det enklare för oss nu, att med strukturen i materialet förstå vad det innebär att pedagogiskt prata med barnen. Vi känner att vårt arbete med Teknik i förskolan ledde till livliga diskussioner bland barnen, speciellt på vår upptäcktsfärd med de "konstiga" upptäckterna då vi promenerade förbi en återvinningsstation med flera olika inlämningskärl. Vi hade redan pratat en del om sopsortering tidigare, men nu började vi prata om glas, metall och kläder. Barnen var snabba med frågor och påståenden så snart vi började berätta om återvinning. De undrade t.ex. hur glaset kan användas igen när det krossas när man slänger det i kärlet. Det gick jättebra att koppla samman de här diskussionerna med de övriga områden vi valt, Matbordets teknik och Kläderna och skorna.

Rätt begrepp eller pryl

Att benämna saker med dess rätta ord i stället för att säga "pryl" eller "den där grejen" har varit riktigt intressant, berättar Eva-Britt vidare. Ett av barnen kom tillbaka dagen efter vi pratat om Teknikpromenadens upptäckter och berättade stolt att hon kunde berätta för sina föräldrar att allt inte går sönder vid återvinnig. Det kan även återbrukas, då kan någon annan använda saken igen. Under lunchen funderade barnen på olika typer av muggar, varför en del muggar har två handtag, varför pedagogerna har koppar av porslin och barnens är i plast. Grytor, kastruller, olika typer av uppläggningsbestick var intressanta att undersöka. Varför har man en hålslev, kan man inta ta pasta med en sådan och varför använder man en stor "klämma" att ta sallad med?

Varför gummistölvar?

– Innan vi gick ut på vår upptäcktsfärd pratade vi om kläderna. Vi pratade om olika material, vi pratade om knappar, dragkedjor och kardborrband och var de används bäst. Barnen upptäckte att några hade gummistövlar, några knytskor, andra hade skor med kardborrband. Vi kom nästan inte iväg på promenaden, det diskuterades flitigt och alla ville visa och prata om sina kläder och skor. Framför allt varför de hade t.ex. gummistövlar just idag, jo, för då kunde de hoppa i regnpölar och stövlarna gjorde att de inte blev blöta. De upptäckte att material och form har betydelse för användningen och funktionen.

Positiv omvärld

- Vi upplever att materialet gav oss möjlighet att berätta om positiva saker i vårt samhälle, som t.ex. att lämna föremål, kläder och skor för återvinning och återbruk. Vi pratade med barnen om att genom att använda rätt sak för ett visst ändamål underlättar det och hjälper oss - som rätt verktyg eller bestick. Vi kommer att fortsätta med flera områden i materialet Teknik i förskolan, det finns mer att upptäcka och prata med barnen om. Det känns viktigt att barnen upplever att saker som används har ett syfte, att det blir enklare att kommunicera med varandra om rätt begrepp används, samt att många saker finns för att förbättra och förenkla för oss och andra, avslutar Eva-Britt.

Förskolebarn utanför en förskola.
Foto: Esther Merbt


 

Teknik i förskolan - loggaTeknik i Förskolan

I och med den reviderade läroplanen för förskolan Lpfö 18 har förskolans undervisningsuppdrag fått större utrymme. CETIS har utarbetat ett koncept med syfte att inspirera till att ytterligare utveckla arbetet med teknik i förskolan. Att på ett naturligt sätt prata om teknik i förskolan behöver inte vara krångligt och svårt. Antagligen möter ni redan teknik varje dag i olika situationer tillsammans med barnen. I det här materialet vill CETIS hjälpa dig att se tekniken i förskolans vardag och inspirera till att prata om, och upptäcka tekniken runt omkring er.

De olika områdena i Teknik i Förskolan är:
Matbordets teknik, Teknikpromenad med "konstiga" upptäckter, Sova, Mataffären, Toaletten, Kläderna och skorna.

Ytterligare exempel att använda i förskolan:

 • Sopbilen
 • Teknikpromenad – regnets väg
 • Teknikpromenad – husen
 • Teknikpromenad – material
 • Teknikpromenad – trafiksäkerhet
 • Ta hand om djuren
 • Badrummet
 • När jag är sjuk
 • Resan till förskolan
 • Belysning (mörk dag och lampjakt)
 • Leken (programmera, digitala leksaker)

Du hittar inspirationsmaterialet här:
Teknik i förskolan


Nyhetsbrev nr 4, november 2020 - startsida

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -